வருஷாப்திகம்(தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)

Generic placeholder image

Total Amount :2500
Enquiry Amount Rs.500
This provides for 5 people ,if you want to include some additional members ,you will have to make payment towards this subsequently.
Once the amount has been paid towards Booking, The rest of the amount towards Amenities, with service tax being included may be paid subsequently.
சோதகும்பம்(தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
மாசிகம் / ஊன மாசிகம் (தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
வருஷாப்திகம்(தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
 • சோதகும்பம்(தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
 • மாசிகம் / ஊன மாசிகம் (தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
 • வருஷாப்திகம்(தெலுங்கர் /குருக்கள்/மாத்வர்)
Extra Items
Title Rate
சொஜ்ஜிஅப்பம் 30
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
கேசரி 30
பயித்தம் உருண்டை 30
சுய்யம் 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 20
தேன் குழல் 20
சிப்ஸ் 20
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
பாயசம் எள் உருண்டை
வெள்ளரி பச்சடி பிட்லை / சாம்பார்
ஸ்வீட் பச்சடி கலந்த சாதம்
3 வகை கறி ரசம்
கூட்டு நெய்
சாதம் இஞ்சி,மாங்கா
பருப்பு மோர்
வடை துவையல் 
கேசரி

 

 

 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 •  குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் .
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு,பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 •  இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் ,
 •  Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். 
 • No Refund

 

Extra Items
Title Rate
சொஜ்ஜிஅப்பம் 30
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
கேசரி 30
பயித்தம் உருண்டை 30
சுய்யம் 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 20
தேன் குழல் 20
சிப்ஸ் 20
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
ப.பருப்பு வெல்லம் பாயசம் வடை
வெள்ளரி பச்சடி அப்பம் / அதிரசம்
மாங்காய் ஸ்வீட் பச்சடி பிட்லை / மோர் குழம்பு
3 வகை கறி எள் உருண்டை
1 வகை கூட்டு மாங்காய் இஞ்சி
பிட்லை / மோர் குழம்பு சாதம்
மிளகு ரசம் நெய்
கறிவேப்பிலை துவையல் மோர்
கைபக்ஷணம் செட்

 

 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 • குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் . 
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 • இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் . 
 • Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். 
 • No Refund

 

Extra Items
Title Rate
சொஜ்ஜிஅப்பம் 30
அல்வா 30
திரட்டிப்பால் 30
பால்பூரி 30
போளி 30
கேசரி 30
பயித்தம் உருண்டை 30
சுய்யம் 30
பால் பாயசம் 30
பூரி 20
தேன் குழல் 20
சிப்ஸ் 20
சேவை மற்றும் பொருட்கள் விபரம்
ப.பருப்பு வெல்லம் பாயசம் வடை
வெள்ளரி பச்சடி அப்பம் / அதிரசம்
மாங்காய் ஸ்வீட் பச்சடி எள் உருண்டை
3 வகை கறி மாங்காய் இஞ்சி
1 வகை கூட்டு சாதம்
பிட்லை / மோர் குழம்பு நெய்
மிளகு ரசம் மோர்
கறிவேப்பிலை துவையல் கைபக்ஷணம் செட் 

 • Additional:1 இலை ஸ்வீட்டுக்கு ரூ .30/- காரத்திற்கு  ரூ .20/- தனியாக செலுத்த வேண்டும்
 •  குறிப்பு :உணவுக்கு முதல்நாளே காலை 10-00 மணிக்குள் பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளவும் .
 • தங்கள் குடும்ப சம்பிரதாய உணவு முறை தனியாக இருந்தால் (மிளகு சமையல்/சமாராதனை சமையல் / தேங்காய் சேர்த்தல் /துவரம் பருப்பு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்தல் மற்றும் காய்கறி விபரங்கள் ) ஆகிய மெனு விபரங்களை அலுவலகத்தில் எழுதி கொடுத்து விடவும் .
 •  இலைக்கு பழங்கள் போட விரும்பினால் நீங்களே வாங்கி வரவேண்டும் .
 •  Extra சாப்பாட்டிற்க்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். 
 • No Refund